Daily Archives 1 czerwca 2015

Założenia nowej polityki śródziemnomorskiej

Od czasu przyjęcia przez Wspólnotę w 1972 r. zasad globalnej polityki śródziemnomorskiej, w stosunkach między zainteresowanymi Stronami zaszły istotne zmiany. Na początku lat osiemdziesiątych przystąpiła do Wspólnot Grecja, a następnie Hiszpania i Portugalia, które przejęły rolę rzeczników intensyfikacji polityki śródziemnomorskiej. Istotne zmiany zaszły również po 1989 r. w Europie Środkowej i Wschodniej, które „wymusiły” na Wspólnocie zmianę założeń polityki śródziemnomorskiej.

czytaj dalej

Co tworzy pierwszy pakiet umów bilateralnych?

W praktyce oznaczało to, iż obie strony muszą zaakceptować cały pakiet umów, zaś wypowiedzenie choćby jednej z nich pociągać będzie za sobą wypowiedzenie także pozostałych porozumień. W ślad za rzeczonym komunikatem Rada przyznała Komisji Europejskiej mandat negocjacyjny. Negocjacje odbywały się w latach 1994-1998:’\ zaś ich rezultaty zostały podpisane 21.6.1999 r. w postaci siedmiu umów stanowiących pierwszy pakiet umów bilateralnych. Po zatwierdzeniu/ratyfikacji przez wszystkich sygnatariuszy umowy weszły w życie 1.6.2002 r. W przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zgodę na ratyfikację wyraziło społeczeństwo w referendum 21.5.2000 r. Warto odnotować, iż zawarcie rzeczonych umów poparło łącznie 67,2 % uprawnionych55. Pierwszy pakiet umów bilateralnych tworzą:

czytaj dalej