Daily Archives 2 czerwca 2015

Rosja pod rządami Putina

Komentując rozwój ostatnich wydarzeń zwraca się uwagę, że Rosja pod rządami Putina jest dużo bardziej przewidywalnym partnerem, niż werze Jelcyna, jednakże wiele do życzenia pozostawia przebieg wyborów do Dumy w grudniu 2003 r., wydarzenia w Czeczenii czy ujęta dyplomatycznie „zdolność do podtrzymywania istoty uniwersalnych i europejskich wartości oraz dążenie do demo kra tycznych reform”61. Doceniane jest ożywienie gospodarki Rosji za rządów Putina. Podkreśla się: spadek inflacji z prawie 85% w 1998 r. do 12% w 2003 r., realny wzrost PKB o średnio 6,5% rocznie, lepszą ściągalność podatków oraz dyscyplinę wydatków budżetowych przyczyniająca się do nadwyżki w budżecie federalnym na poziomie 1,5% PKB w 2003 r.62 Pozytywne wyniki gospodarcze przekładają się częściowo na znakomite wyniki sondaży opinii publicznej i bezapelacyjne zwycięstwo Putina w 1 turze wyborów prezydenckich w Rosji w marcu 2004 r. Nie zmienia to jednak faktu, że 31 milionów Rosjan żyje poniżej oficjalnie wytyczonej granicy ubóstwa. Wiele pozostaje do zrobienia w kwestii reformy takich monopoli, jak koleje czy energetyka – szczególnie w odniesieniu do sektora paliwowego. Korupcja, biurokracja, sektor finansowy, gospodarka mieszkaniowa, służby komunalne, opieka zdrowotna i sektor edukacji to kolejne wyzwania, z którymi Putin, wraz ze swoją ekipą będzie się zmagał przez całą kadencję.

czytaj dalej