Daily Archives 7 czerwca 2015

Stolica Apostolska a Unia Europejska

W ramach porządku prawnego, jaki tworzy prawo międzynarodowe, Stolica Apostolska i Wspólnoty europejskie dokonały instytucjonalizacji wzajemnych związków poprzez ustanowienie stosunków dyplomatycznych63. Akt ten dokonany w formie notyfikacji o akredytacji przedstawiciela dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej dotychczas rezydującego w Belgii i Luksemburgu – także przy Wspólnotach Europejskich – należy uznać za umowę prawa międzynarodowego. Wspomnieć trzeba również o innych działaniach dwustronnych, nie zawsze o charakterze prawnym, łączących oba podmioty, na przykład wzajemne wizyty wysokich przedstawicieli [w tym wizyty papieża w siedzibie Unii], wymiana pism, depesz itp. W opracowaniu na temat „Stolica Apostolska a Unia Europejska” bp Tadeusz Pieronek pisze:

czytaj dalej