Daily Archives 9 czerwca 2015

Rosja krajem ogromnych kontrastów

Unia miała wspierać i zachęcać Rosję do angażowania się w pracę międzynarodowych instytucji zajmujących się tymi kwestiami. Zwracano uwagę na konieczność przestrzegania międzynarodowych zobowiązań określonych np. w konwencji w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego. Skutki awarii elektrowni atomowej w Czer- nobylu sprzed 20 lat są na tyle odczuwalne na całym kontynencie, że Unia z własnej inicjatywy wyasygnowała środki finansowe na konserwację i poprawę bezpieczeństwa sektora nuklearnego w krajach byłego ZSRR48. Wspieranie Rosji przez UE w tej dziedzinie napotykało niestety trudności. Sprawą bulwersującą unijny establishment, nie tylko w kontekście praw człowieka, ale i bezpieczeństwa nuklearnego oraz ochrony środowiska, była wcześniej wspominana sprawa Grigorija Pasko. Szczególną troskę wzbudza w tym zakresie sytuacja w północno-wschodniej Rosji. Wydaje się, że rozkład instytucjonalny struktur państwowych byłego ZSRR spowodował, iż jego spadkobiercy nie do końca byli w stanie przejąć odpowiedzialność w kontekście bezpieczeństwa nuklearnego czy ochrony środowiska. Istnieje uzasadniona obawa, że na terytorium Rosji znajduje się wiele bomb ekologicznych z opóźnionym zapalnikiem.

czytaj dalej