Daily Archives 11 czerwca 2015

Pius XII i jego działania

Dla Piusa XII było oczywiste, że wchodząc na drogę integracji państwa powinny delegować część swej suwerenności na organizm ponadnarodowy, co jak wierzył: jest drogą zbawienną, która zaprowadzi zarówno państwa członkowskie, jak i Europę do nowego życia we wszystkich aspektach, do wzbogacenia nie tylko gospodarczego i kulturalnego, a także duchowego i religijnego16.

czytaj dalej