Daily Archives 12 czerwca 2015

Rosja a rozszerzenie Unii

Rozszerzanie Unii rodzi dla Rosji w pełni konkretne i poważne problemy. W odróżnieniu od uciążliwego psychicznie, jednakże w sensie praktycznym relatywnie mało znaczącego dla Moskwy rozszerzenia NATO, rozszerzenie UE może mieć dla niej ważne i niezwłoczne skutki. Chodzi nie tylko o radykalną zmianę warunków handlu między Moskwą i szeregiem jej tradycyjnych partnerów oraz konsekwencje wynikające z układu z Schengen, ale przede wszystkim o pojawienie się wzdłuż zachodnich granic Rosji realnej bariery oddzielającej ją od Europy. Unia ponadto rzuciła Moskwie wyzwanie na nieoczekiwanych dla niej obszarach. Dotyczy to m.in. integracji wojskowej. Większość rosyjskich obserwatorów politycznych ocenia, że szansa osiągnięcia jedności politycznej w ramach Unii, w perspektywie średniookresowej jest niewielka. Natomiast możliwość integracji wojskowej w jej ramach uznaje za czynnik niepokoju, bowiem rozszerza arsenał możliwości i środków „zarządzania kryzysami” w bezpośredniej bliskości rosyjskich granic.

czytaj dalej