Daily Archives 20 czerwca 2015

Eurośródziemnomorska Komisja Badawcza

W 1996 r. utworzono Eurośródziemnomorską Komisję Badawczą (Euro-Mediterranean Study Commission-EuroMeSCo), która jest siecią w chwili obecnej 37 instytutów zagranicznych, mających swoją siedzibę w krajach śródziemnomorskich i na terytorium UE. Działalność Komisji skupiona jest w następujących obszarach: dialogu politycznego i bezpieczeństwa, wpływu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na partnerstwo, współpracy międzyregionalnej w ramach partnerstwa oraz problemom kontroli66. nership since Barcelona, „Mediterranean Politics” 1997, vol. 2, nr 1, s. 9 M. Sagan, Nowa polityka śródziemnomorska Unii Europejskiej, „Biuletyn Europejski” 1997, s. 105-106.

czytaj dalej