Daily Archives 24 czerwca 2015

PARTNERSTWO EURO-ŚRÓDZIEMNOMORSKIE SZANSĄ NA POKÓJ

Partnerstwo euro-śródziemnomorskie1 stanowi forum współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi basenu Morza Śródziemnego2. Region Morza Śródziemnego3 jest obszarem strategicznym z wielu względów. Posiada on strategiczne usytuowanie geograficzne, gdyż leży na pograniczu trzech kontynentów. Znaczenie gospodarcze Regionu Morza Śródziemnego uzasadnione jest bliskością roponośnych obszarów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Obszary te stanowią główne źródło zaopatrzenia w energię dla Europy Zachodniej i Japonii, a w coraz większym stopniu także dla Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia komunikacyjnego, na Morzu Śródziemnym krzyżują się istotne szlaki komunikacyjne łączące kraje Europy i Afryki z państwami położonymi u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, Indyjskiego i Pacyfiku’’.

czytaj dalej

Polityka UE odnośnie regionu Morza Śródziemnego

Jednocześnie zwracano uwagę na konieczność komplemen- tamości polityki śródziemnomorskiej z innymi politykami unijnymi. Rozwiązanie problemu bliskowschodniego było przecież poruszane również we wspólnej strategii wobec Rosji. Niestety kolejną unijną iluzją jest planowanie stworzenia strefy bezatomowej, wolnej od broni masowego rażenia, chemicznej i biologicznej na Bliskim Wschodzie, która byłaby ponadto wzajemnie i efektywnie kontrolowana106. Tajemnicą poliszynela jest re-

czytaj dalej