Daily Archives 4 lipca 2015

Polityka UE wobec Maroka i Tunezji

Rokowania z Marokiem i Tunezją, natomiast byty prowadzone równolegle. Oba kraje domagały się zawarcia takich umów, które przyznawałyby w jak najszerszym zakresie preferencje handlowe oraz szeroką pomoc techniczną, finansową i zatrudnienie na obszarze Wspólnoty nadwyżek siły roboczej30. Wspólnota, natomiast była gotowa zawrzeć jedynie preferencyjne umowy handlowe dotyczące artykułów przemysłowych, a tylko w niewielkim stopniu artykułów rolniczych31.

czytaj dalej