Daily Archives 5 lipca 2015

Porozumienie pomiędzy Unią Europcjską a Konfederacją Szwajcarską

Wydaje się, iż w obecnym stanie prawnymi problemem prawnym nie powinien być status Konfederacji Szwajcarskiej jako państwa neutralnego. Przykład Austrii dowodzi, iż zobowiązania wynikające z prawa międzynarodowego publicznego w tym zakresie są do pogodzenia z członkostwem w Unii Europejskiej i związanym z tym udziałem we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. W tym kontekście warto także podkreślić, iż Szwajcaria bierze m.in. udział w misji w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii103.

czytaj dalej