Daily Archives 6 lipca 2015

Wspólna strategia wobec Ukrainy cz. II

„Obszary działań” w strategii wobec Rosji stanowiły samodzielnie II część rozwijając, ale i powtarzając, zasadnicze cele wskazane w 1 części. Jest to tym bardziej dziwne, że już w 2001 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, która mogła stanowić solidną podstawę do nowelizacji wspólnej strategii wobec Ukrainy. Poprawki dotyczą głównie korekty językowej wspólnej strategii i zostały opublikowane w niemieckojęzycznej wersji Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich – Amtsblatt der Europäische Gemeinschaften 2000, L 87, s. 34.

czytaj dalej