Daily Archives 7 lipca 2015

Watykan na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie cz. II

Autorzy podejmujący temat stosunku Stolicy Apostolskiej do Europy podkreślają, iż Jan XXIII w okresie swego pontyfikatu nie zabierał zbyt u Wykład Agostino Casarolego z Linzu, DC, No 1740, 16.4.1978 r., s. 372. często głosu na temat integracji europejskiej28. Podstawowym dokumentem, w którym zawarte zostało stanowisko Stolicy Apostolskiej na ten temat jest list apostolski, podpisany przez kardynała sekretarza stanu Amle- to Cicognaniego, wystosowany do Alaina Barrere, przewodniczącego XLIX sesji Francuskich Tygodni Społecznych, odbywających się w dniach 17-22.7.1962 r.29

czytaj dalej