Daily Archives 8 lipca 2015

Raport Komisji o UE i Rosji

Analizując bieżące stosunki wzajemne zwraca się uwagę na wspólnie przyjęte ambitne deklaracje polityczne, wymieniając przykładowo: wspólne przestrzenie, dialog energetyczny, współpracę w obszarze ochrony środowiska oraz współpracę polityczną i w obszarze bezpieczeństwa. Zwraca się uwagę na rozwój strategii w stosunkach wzajemnych. Obie strony przyjęły dokumenty o takiej randze: Unia Europejska – wspólną strategie wobec Rosji, a Rosja – Średniookresową strategię dla stosunków z UE63. Zauważa się jednak, że pomimo wspólnych interesów, wzrostu współzależności gospodarczej i kilku kroków naprzód, utrzymuje się nadal niewystarczający ogólny postęp w tej materii. Piętą achillesową jest niewystarczająca koordynacja i spójność pomiędzy’ wszystkimi obszarami aktywności UE. Istnieje wyraźna potrzeba wysyłania jasnych, niedwuznacznych wiadomości w kierunku Rosji. Ponadto szukając wzmocnienia swojej pozycji w regionie południowego Kaukazu oraz zachodniego NIS, Unia współpracując z Rosją powinna poszukiwać rozwiązania zamrożonych konfliktów, hamować niestabilność polityczną oraz promować rozwój ekonomiczny w tych regionach świata.

czytaj dalej

Polityka Rosji i Unii Europejskiej – kontynuacja

Idea utworzenia czterech wspólnych obszarów, nawet w ramach nie w pełni dobrze funkcjonującego modelu, posiada ogromny potencjał praktyczny. Jednak doskonalić ten instrument współpracy powinni nie urzędnicy, ale zainteresowane w tym koła biznesu.

czytaj dalej