Daily Archives 10 lipca 2015

Stosunki Wspólnoty z Marokiem i Tunezją

Po odzyskaniu niepodległości, rząd algierski nie zamierzał rezygnować z korzyści jakie mogła osiągnąć Algieria ze współpracy ze Wspólnotą. Z tego też powodu w liście z dnia 24.12.1962 r., skierowanym do Wspólnoty rząd algierski wystąpił z propozycją utrzymania w mocy postanowień art. 227 TEWG do czasu „ustalenia w drodze rokowań przyszłych stosunków Algierii ze Wspólnym Rynkiem”24, Wspólnota uwzględniła tą prośbę, przyznając Algierii możliwość tymczasowego korzystania z preferencyjnego dostępu jej towarów na rynkach Państw Członkowskich25. Sytuacja taka utrzymała się do podpisania w 1976 r. umowy o współpracy ze Wspólnotą. Niewątpliwie decydujące znaczenia takiego stanowiska miało chęć utrzymania przez Wspólnotę swoich wpływów w tym kraju, ze względu na jej strategiczne położenie oraz posiadane bogactwa naturalne.

czytaj dalej