Daily Archives 12 lipca 2015

Unormowania gwarantujące preferencje antynarkotykowe cz. II

Unormowania zostały wprowadzone do systemu GSP wraz z reformą systemu wiatach 1994-1996. Zastosowano je natomiast od 1998 r. Kraje te wyłaniane są przez ONZ (zob. R. Wolfrum, Ch. Philipp, Hartdbudi Vereinte Nationen, München 1991, s. 127). Obowiązujące regulacje wspierające te kraje tzw. mechanizm EBA (skrót od Everything But Anns) Wspólnoty Europejskie przyjęły w roku 2001 (Council Regulation, 416/2001 of 28.2.2001 amending Regulation No. 2820/98, O.J. 2001, L 60, s. 43). Rozporządzenie dotyczące GSP obowiązujące w latach 20012004 rozwiązania EBA inkorporowało, dodatkowo zgodnie z art. 40 tego rozporządzenia liberalizując je poprzez zastąpienie istniejących ograniczeń ilościowych zerową stawką celną. Specjalne rozwiązania taryfowe na rzecz państw najsłabiej rozwiniętych stosowane są od roku 1977 r. dla towarów przemysłowych i tekstyliów (m.in. Council Regulation 3021/76 O.J. 1976, L 349, s. 21) i od roku 1979 dla innych towarów (m.in. Council Regulations 3154/78. 3155/78, 3161/78 OJ. 1978, L 375). Istotne regulacje wyszczególniające specyficzne redukcje taryfowe dla państw najsłabiej rozwiniętych zrównujące de facto ich pozycję handlową z państwami-stronami Konwencji z Lomć IV przewidziano w roku 1998 (Council Regulation 602/98, O.J. 1998, L 80/1).

czytaj dalej