Daily Archives 13 lipca 2015

Strategia średniookresowa

Zamieszczone w Strategii średniookresowej ustalenia przewidują, iż będą to stosunki o charakterze „partnerstwa strategicznego”, a współpraca dotyczyć będzie: polityki, handlu i inwestycji, finansów, rozszerzenia Unii, rozwoju europejskiej infrastruktury współpracy, nauki, techniki i ochrony własności intelektualnej, transportu, prawa, walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną5. Podstawowymi celami strategii są:

czytaj dalej