Daily Archives 14 lipca 2015

Paweł VI i integracja europejska

Swoje credo na jedność europejską najpetniej wyraził Paweł VI przyjmując przedstawicieli Zgromadzenia Doradczego Rady Europy. Papież powiedział, że jest również jego pragnieniem, aby „realizacja jedności europejskiej była jak najściślejsza, jeśli chodzi o linie wewnętrzne granic krajów Europy i jak najszersza, jeśli chodzi o granice zewmętrzne unii”32. Było to zgodne z postawą, która charakteryzowała cały pontyfikat Pawła VI w kwestiach europejskich. Można powiedzieć, dokonując lapidarnego porównania z poprzednikami, że o ile Pius XII dokładał szczególnej troski, by wspierać integrację Europy Zachodniej, jako „ostatniego bastionu wolnego Kościoła”, Jan XXIII otworzył się na cały świat i z tej perspektywy widział Europę, to Paweł VI myślał o Europie jako całości, która podzielona, ma jednak szansę odnaleźć swą jedność. Stąd zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w proces KBWE i otwarcie na Wschód.

czytaj dalej