Daily Archives 16 lipca 2015

Unia Europejska-Cypr

Republika Cypryjska liczy 771.657 obywateli: Grecy – 78% (99,5% Greków zamieszkuje grecką część wyspy), Turcy – 18%, inne narodowości – 4%. Powierzchnia Cypru wynosi 5.895 km2. Wybrzeże morskie ma długość 648 km. Państwo Cypr jest położone na wyspie Cypr. Pod względem podziału politycznego Cypr jest zaliczany do Europy, pod względem położenia geograficznego znajduje się na terenie Bliskiego Wschodu. Cypr podzielony jest administracyjnie na 6 dystryktów. Bezrobocie kształtuje się na poziomie 4,4% (Źródło: Eurostat, lipiec 2004 r. W UE niższe bezrobocie jest tylko w Luksemburgu i Irlandii.). Walutą jest funt cypryjski. Cypr był najbogatszym z kandydatów wstępujących do UE w 2004 r. PKB w 2001 r. wyniósł 11,9 mld euro, a dochód na mieszkańca 15.600 euro. Źródło: Eurostat, http://pl.wikipedia.org oraz CIA World Factbook. kołem z 1987 r. oraz czterema protokołami dotyczącymi współpracy finansowej i technicznej. Umowa Stowarzyszeniowa z Cyprem z 1972 r. jest przykładem umowy stowarzyszeniowej pierwszej generacji. Umowa ta stanowiła podstawę stosunków wspólnotowo-cypryjskich do czasu wejścia wżycie Traktatu Akcesyjnego w dniu 1.5.2004 r.28 Republika Cypryjska złożyła wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej w lipcu 1990 r. Rada Europejska z Luxemburga w 1993 r. zaprosiła Komisję Europejską do otwarcia rozmów z rządem cypryjskim w celu przygotowania Cypru do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych, W 1995 r. Rada Unii Europejskiej w składzie Rady Spraw Ogólnych potwierdziła zdolność Cypru do przystąpienia do Unii i zapewniła, że popiera wstąpienie Cypru do Unii Europejskiej przy okazji najbliższego rozszerzenia. Negocjacje adhezyjne miały w sposób pozytywny wpłynąć na negocjacje zjednoczeniowe prowadzone pod egidą ONZ, a tym samym na poszukiwanie politycznego rozwiązania problemu cypryjskiego29. Chodziło o utworzenie dwustrefowej federacji (ang. bi-communal, bi-zonal fédération). W tym kontekście Rada Europejska wyraziła życzenie, by w negocjacjach adhezyjnych udział wzięli także przedstawiciele wspólnoty cypryjskich Turków30.

czytaj dalej