Daily Archives 18 lipca 2015

Podstawy prawne i znaczenie wspólnych strategii

Dodanie wspólnych strategii do instrumentarium prawno-polityczne- go wprowadziło nową jakość w procesie decyzyjnym UE. Ich konstrukcja stanowiła kompromis pomiędzy niemieckim dążeniem do wykorzystywania procedury większościowej i francuskim przywiązaniem do konsensusu. Pierwszy raz o procedurze głosowania miał nie decydować zakres przedmiotowy, lecz szczebel, na jakim podejmowane są decyzje3.

czytaj dalej