Daily Archives 19 lipca 2015

Papieże okresu aggiornamento wobec idei europejskich

Zmiany w Kościele katolickim inspirowane przez obu papieży reformatorów – Jana XXIII i Pawła VI – na których określenie przyjął się powszechnie włoski termin aggiornamento11, potwierdzone uchwałami Soboru Watykańskiego II, dokonywały się w zmieniającej się Europie. Mimo iż Kościół odżegnywał się od związków z polityką, co stało się nawet treścią wystąpienia Pawła VI do korpusu dyplomatycznego z okazji spotkania noworocznego 1972 r.2\ faktycznie jednak żywo reagował na wszelkie symptomy zarówno zagrożeń dla pokoju światowego, jak i na oznaki odprężenia międzynarodowego, Następowała zresztą współzależność decyzji i faktów: zmiany w Europie i na świecie oddziaływały na Kościół, przemiany w łonie katolicyzmu, wielkie postacie Kościoła, Sobór Watykański II, oddziaływały na środowisko zewnętrzne. W takich warunkach Stolica Apostolska zaangażowała się w proces międzynarodowego odprężenia w dwóch ważnych nurtach: polityki wschodniej i KBWE24.

czytaj dalej