Daily Archives 9 września 2017

Zjednoczona Europa w koncepcjach Jana Pawła II

Jan Paweł II, papież otwarty’ na świat, szczególną uwagę skupia na Europie. Sprzyja temu, co prawda dymamika wydarzeń europejskich towarzysząca pontyfikatowi, ale częstotliwość wystąpień papieskich na temat Europy i jej problemów, w tym procesów integracyjnych, jest mimo wszystko nieporównywalnie większa niż jego poprzedników43.

czytaj dalej