Daily Archives 14 września 2017

Zdanie Jana Pawła II na temat integracji europejskiej cz. II

Ta wypowiedź papieża jest o tyle wyjątkowa, że – jak podkreślił to bp. Tadeusz Pieronek – podczas pielgrzymki do Polski w 1999 r. Jan Paweł II odnosił się do aktualnych spraw kraju w sposób ogólny, natomiast w kwestii integracji jednoznacznie poparł starania Polski o członkostwo w UE i to nie ogólnie, ale wprost z takim kształtem jedności jakim jest Unia Europejska57. Gdy członkostwo Polski w UE stało się faktem, Jan Paweł 11 nie ukrywa! swego zadowolenia, rozpatrując je na tle całego procesu rozszerzenia Unii, pojmowanego jako akt sprawiedliwości dziejowej.

czytaj dalej