Daily Archives 15 września 2017

Założenia globalnej polityki śródziemnomorskiej

Ważne miejsce w rozwoju wzajemnych stosunków odegrała proklamowana w 1972 r, koncepcja globalnej polityki śródziemnomorskiej41. Zdaniem niektórych autorów użyty termin polityka globalna, był eufemizmem, gdyż w rzeczywistości stosunki między Wspólnotą a krajami śródziemnomorskimi opierały się na umowach bilateralnych42.

czytaj dalej