Daily Archives 18 września 2017

Zakres niezgodności regulacji antynarkotykowych GSP z prawem GATT/WTO

Jak nie trudno się domyślić, Wspólnoty przegrały spór o rozwiązania antynarkotykowe. W rzeczywistości, niezależnie od wielowątkowego charakteru orzeczeń, przegrana stanowiła konsekwencję wyłącznie normatywnego sposobu ujęcia rozwiązań antynarkotykowych we wspólnotowym rozporządzeniu wprowadzającym mechanizm GSP

czytaj dalej