Daily Archives 23 września 2017

Proces Grupy Dublińskiej

Wspólnota Europejska zaaprobowała tekst konwencji 21 maja, a Rosja ratyfikowała ją 26 maja. Stan ratyfikacji przez poszczególne państwa członkowskie UE oraz treść składanych deklaracji i zastrzeżeń można śledzić na stronie internetowej Biura ds. Narkotyków i Przestępczości ONZ http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_co- nvention.html

czytaj dalej