Daily Archives 24 września 2017

Projekt nowej polityki Eurośródziemnomorskiej

Wytyczne nowej polityki śródziemnomorskiej zostały przyjęte podczas szczytu Rady Europejskiej w Cannes 26-27.6.1995 r. Określona została wysokość środków finansowych przeznaczonych dla krajów stowarzyszonych w latach 1995-1999 na łączną kwotę 4685 min, ecu oraz podjęto decyzję o zwołaniu w listopadzie 1995 r. w Barcelonie Konferencji Eurośródziemnomorskiej60. Projekt nowej polityki został oparty na następujących zasadach:

czytaj dalej