Daily Archives 25 września 2017

Radykalna zmiana podejścia po stronie europejskich decydentów

Jeżeli nie nastąpi radykalna zmiana podejścia po stronie europejskich decydentów do instrumentu II filaru, jakim jest wspólna strategia, to pozostanie on przedmiotem zainteresowania jedynie teoretyków prawa, politologii czy stosunków międzynarodowych. Przedłużenie obowiązywania wspólnych strategii przebiegało w zasadzie bez żadnego echa, w odróżnieniu chociażby do renegocjacji PCA z Rosją. Rzeczywistość weryfikuje, które z instrumentów stanowią obecnie skuteczne ramy do prowadzenia efektywnej WPZiB UE i nie są to wspólne strategie. W doktrynie formułowane są opinie, że wspólne strategie w praktyce nie są niczym innym jak wspólnymi działaniami jedynie ustanawianymi przez Radę Europejską zamiast przez Radę UE108.

czytaj dalej