Kategoria UE

Adwokat w Olsztynie, czyli ekspert

Olsztyński adwokat to znakomity ekspert. Pracuje, działa, spędza wiele godzin w kancelarii adwokackiej. Jego praca ma znaczenie, sens oraz cel...

czytaj dalej

Adwokaci w Zielonej Górze

Adwokaci w Zielonej Górze mają wiele do zaoferowania klientom – są solidni, rzetelni, posiadają wiedzę oraz umiejętności. Potrafią tak poprowadzić sprawę, aby była zawsze wygrana. To dla nich najważniejsze wyzwanie oraz zadanie...

czytaj dalej

Prawnik w Gdańsku to ważna persona

Prawnik w Gdańsku jest ważną personą. Ma wiele do zaoferowania, pomaga ludziom, jest ich wsparciem. Prowadzi sprawy osób fizycznych oraz firm, czyta dokumenty, sporządza pozwy oraz porady...

czytaj dalej

Notariusze w Opolu

Notariusze w Opolu są w dużej reprezentacji. Takich specjalistów nie brakuje, warto zatem znaleźć niejednego dla siebie. Dzisiaj dobry notariusz ma wiele do zaoferowania...

czytaj dalej

Adwokat i rozwód, czyli jak się rozstać

Rozstanie nigdy nie jest łatwe. Nawet to na chwilę. Rozwód jest jednak trwałym rozpadem pożycia i rozstaniem raz na zawsze. Nigdy nie jest dobrze, gdy ludzie się rozstają, jednak dobre, spokojne rozstanie to ważna sprawa...

czytaj dalej

Wzór pozwu rozwodowego

Wzór pozwu rozwodowego jest dostępny w wielu miejscach – w internecie, u adwokata, w książkach i podręcznikach. Niejeden adwokat ma taki pozew i chce go pokazywać klientom. To ważna sprawa, bo klienci mają zamiar uczyć się i czerpać wiedzę...

czytaj dalej

Radykalna zmiana podejścia po stronie europejskich decydentów

Jeżeli nie nastąpi radykalna zmiana podejścia po stronie europejskich decydentów do instrumentu II filaru, jakim jest wspólna strategia, to pozostanie on przedmiotem zainteresowania jedynie teoretyków prawa, politologii czy stosunków międzynarodowych. Przedłużenie obowiązywania wspólnych strategii przebiegało w zasadzie bez żadnego echa, w odróżnieniu chociażby do renegocjacji PCA z Rosją. Rzeczywistość weryfikuje, które z instrumentów stanowią obecnie skuteczne ramy do prowadzenia efektywnej WPZiB UE i nie są to wspólne strategie. W doktrynie formułowane są opinie, że wspólne strategie w praktyce nie są niczym innym jak wspólnymi działaniami jedynie ustanawianymi przez Radę Europejską zamiast przez Radę UE108.

czytaj dalej

Projekt nowej polityki Eurośródziemnomorskiej

Wytyczne nowej polityki śródziemnomorskiej zostały przyjęte podczas szczytu Rady Europejskiej w Cannes 26-27.6.1995 r. Określona została wysokość środków finansowych przeznaczonych dla krajów stowarzyszonych w latach 1995-1999 na łączną kwotę 4685 min, ecu oraz podjęto decyzję o zwołaniu w listopadzie 1995 r. w Barcelonie Konferencji Eurośródziemnomorskiej60. Projekt nowej polityki został oparty na następujących zasadach:

czytaj dalej

Proces Grupy Dublińskiej

Wspólnota Europejska zaaprobowała tekst konwencji 21 maja, a Rosja ratyfikowała ją 26 maja. Stan ratyfikacji przez poszczególne państwa członkowskie UE oraz treść składanych deklaracji i zastrzeżeń można śledzić na stronie internetowej Biura ds. Narkotyków i Przestępczości ONZ http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_signatures_co- nvention.html

czytaj dalej

Współpraca w kwestii ekonomiczno-finansowej partnerstwa eurośródziemnomorskiego

Podsumowując należy stwierdzić, że deklaracja barcelońska jest jedynie planem współpracy, którego realizacja zależy od rzeczywistych chęci, dążeń i możliwości zainteresowanych Stron...

czytaj dalej

Zakres niezgodności regulacji antynarkotykowych GSP z prawem GATT/WTO

Jak nie trudno się domyślić, Wspólnoty przegrały spór o rozwiązania antynarkotykowe. W rzeczywistości, niezależnie od wielowątkowego charakteru orzeczeń, przegrana stanowiła konsekwencję wyłącznie normatywnego sposobu ujęcia rozwiązań antynarkotykowych we wspólnotowym rozporządzeniu wprowadzającym mechanizm GSP

czytaj dalej