PARTNERSTWO EURO-ŚRÓDZIEMNOMORSKIE SZANSĄ NA POKÓJ

Partnerstwo euro-śródziemnomorskie1 stanowi forum współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i państwami trzecimi basenu Morza Śródziemnego2. Region Morza Śródziemnego3 jest obszarem strategicznym z wielu względów. Posiada on strategiczne usytuowanie geograficzne, gdyż leży na pograniczu trzech kontynentów. Znaczenie gospodarcze Regionu Morza Śródziemnego uzasadnione jest bliskością roponośnych obszarów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Obszary te stanowią główne źródło zaopatrzenia w energię dla Europy Zachodniej i Japonii, a w coraz większym stopniu także dla Stanów Zjednoczonych. Z punktu widzenia komunikacyjnego, na Morzu Śródziemnym krzyżują się istotne szlaki komunikacyjne łączące kraje Europy i Afryki z państwami położonymi u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, Indyjskiego i Pacyfiku’’.

Państwa Afryki Północnej są obszarem strategicznym dla UE również dlatego, że są najbliższymi sąsiadami Unii Europejskiej od południa. Może to być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilizacji dobrobytu w Europie Zachodniej. Wynika to z faktu, że południowi sąsiedzi Unii Europejskiej to kraje o niskiej stopie życiowej obywateli i bardzo wysokim współczynniku osób żyjących w warunkach ubóstwa. Dodatkowo państwa te dręczone są konfliktami społecznymi, w których narasta fundamentalizm islamski i terroryzm5. Ustanowienie globalnego partnerstwa euro- śródziemnomorskiego ma na celu stworzenie z regionu Morza Śródziemnego wspólnego obszaru pokoju, stabilności i dobrobytu. Cel ten powinien być osiągnięty za pomocą wzmocnionego dialogu politycznego i dialogu w dziedzinie bezpieczeństwa6.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>