Paweł VI i integracja europejska

Swoje credo na jedność europejską najpetniej wyraził Paweł VI przyjmując przedstawicieli Zgromadzenia Doradczego Rady Europy. Papież powiedział, że jest również jego pragnieniem, aby „realizacja jedności europejskiej była jak najściślejsza, jeśli chodzi o linie wewnętrzne granic krajów Europy i jak najszersza, jeśli chodzi o granice zewmętrzne unii”32. Było to zgodne z postawą, która charakteryzowała cały pontyfikat Pawła VI w kwestiach europejskich. Można powiedzieć, dokonując lapidarnego porównania z poprzednikami, że o ile Pius XII dokładał szczególnej troski, by wspierać integrację Europy Zachodniej, jako „ostatniego bastionu wolnego Kościoła”, Jan XXIII otworzył się na cały świat i z tej perspektywy widział Europę, to Paweł VI myślał o Europie jako całości, która podzielona, ma jednak szansę odnaleźć swą jedność. Stąd zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w proces KBWE i otwarcie na Wschód.

O integracji europejskiej wypowiadał się Paweł VI chętnie i wiele razy, choć słowa „integracja” na ogół jednak nie używał. Mówił, więc o „jedności europejskiej”, o „jednoczeniu się Europy”, o „unii europejskiej” – w znaczeniu jedności33. Papież Montini miał jasno sprecyzowany pogląd na Europę i procesy unifikacyjne kontynentu. Pojęcie to według niego obejmowało „całą Europę, w obfitości swego dziedzictwa etnicznego i historycznego”. To dziedzictwo musi być autentycznie europejskie, musi mieć korzenie w chrześcijaństwie. I to jest prawdziwa linia graniczna oddzielająca Europę od Azji, Granicą tą nie jest żaden łańcuch górski, żadna naturalna linia, lecz system przekonań i idei, który nazywa się cywilizacją zachodnią. To obszary rozciągające się od Morza Śródziemnego, po Skandynawię, Irlandię, równiny Polski, na które po upadku starożytnego Rzymu, św. Benedykt – którego Paweł VI ogłosił patronem Europy i jego duchowi synowie, wyruszali by nieść postęp chrześcijański, wiarę i cywilizację34.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>