Proces Barceloński

Obecnie w Procesie Barcelońskim oprócz państw członkowskich UE uczestniczy 10 państw: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Turcja oraz Autonomia Palestyńska. Do wymienionych państw jest również kierowana wspólna strategia. W dyskusjach, co pewien czas powraca kwestia włączenia Libii do współpracy w regionie Morza Śródziemnego.

Inicjatywa, która została założona we wspólnej strategii i jest rzeczywiście realizowana, to ustanowienie Specjalnego Wysłannika dla Procesu Pokojowego na Bliskim Wschodzie. Należy jednak podkreślić, że nie jest to rozwiązanie tworzące nową jakość, gdyż w tym rejonie jeszcze przed przyjęciem wspólnej strategii reprezentował UE Specjalny Wysłannik”. Obecnie funkcję tę sprawuje Belg Marc Otte100, a w wykonywaniu jego obowiązków powinien pomóc budżet zwiększony w 2004 r. do ponad 1 miliona euro101. Jednocześnie należy zaznaczyć, że we wspólnych działaniach dotyczących ustanowienia Specjalnego Wysłannika nie ma odwołania do wspólnej strategii. Pomimo ustanowienia Specjalnego Wysłannika na każdy incydent na Bliskim Wschodzie UE reagowała trzema głosami: Prezydencji, Komisarza ds. Stosunków Zewnętrznych oraz Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB102. Obecnie dominuje trend przenoszenia ciężaru prowadzenia polityki w’ tym regionie na Wysokiego Przedstawiciela,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>