Projekt nowej polityki Eurośródziemnomorskiej

Wytyczne nowej polityki śródziemnomorskiej zostały przyjęte podczas szczytu Rady Europejskiej w Cannes 26-27.6.1995 r. Określona została wysokość środków finansowych przeznaczonych dla krajów stowarzyszonych w latach 1995-1999 na łączną kwotę 4685 min, ecu oraz podjęto decyzję o zwołaniu w listopadzie 1995 r. w Barcelonie Konferencji Eurośródziemnomorskiej60. Projekt nowej polityki został oparty na następujących zasadach:

– pokoju, stabilności i przestrzegania praw człowieka,

– liberalizacji i modernizacji gospodarek państw śródziemnomorskich,

– partnerstwa między Stronami,

– walki z handlem narkotykami,

– zmniejszeniu presji migracyjnej.

Szczególny nacisk jednakże położono na dwa punkty: po pierwsze, pomoc UE nie może zastępować wysiłków krajów stowarzyszonych mających na celu modernizację, osiągnięcie stabilności i dobrobytu, a po drugie, podkreślono, że Partnerstwo nie odniesie sukcesu, jeżeli nie będzie mu towarzyszyła integracja regionalna między państwami61.

Przełomowym wydarzeniem wytyczającym nowe ramy współpracy UE z krajami śródziemnomorskimi była Konferencja Eurośródziemnomorska, zorganizowana w Barcelonie w dniach 27-28.11.1995 r. Wzięli w niej udział: Ministrowie Spraw Zagranicznych 15 państw członkowskich UE, przedstawiciele 12 państw śródziemnomorskich (Algierii, Autonomii Palestyńskiej, Cypru, Egiptu, Izraela, Jordanii, Libanu, Malty, Maroka, Syrii, Tunezji oraz Turcji), Przedstawiciele Rady UE oraz Komisji jako strony tzw. Deklaracji barcelońskiej. Ponadto na prośbę Prezydenta Chiraca, status gościa specjalnego otrzymała Mauretania, będąca członkiem Unii krajów arabskich Maghrebu. W obradach wzięli również udział przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz państw Europy Środkowej (np. Albanii i Słowenii)62. Podstawowe znaczenie tej Konferencji sprowadza się do faktu, że po raz pierwszy polityka śródziemnomorska UE przeszła od powiązań dwustronnych do tworzenia więzi wielostronnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>