Rosja krajem ogromnych kontrastów

Unia miała wspierać i zachęcać Rosję do angażowania się w pracę międzynarodowych instytucji zajmujących się tymi kwestiami. Zwracano uwagę na konieczność przestrzegania międzynarodowych zobowiązań określonych np. w konwencji w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego. Skutki awarii elektrowni atomowej w Czer- nobylu sprzed 20 lat są na tyle odczuwalne na całym kontynencie, że Unia z własnej inicjatywy wyasygnowała środki finansowe na konserwację i poprawę bezpieczeństwa sektora nuklearnego w krajach byłego ZSRR48. Wspieranie Rosji przez UE w tej dziedzinie napotykało niestety trudności. Sprawą bulwersującą unijny establishment, nie tylko w kontekście praw człowieka, ale i bezpieczeństwa nuklearnego oraz ochrony środowiska, była wcześniej wspominana sprawa Grigorija Pasko. Szczególną troskę wzbudza w tym zakresie sytuacja w północno-wschodniej Rosji. Wydaje się, że rozkład instytucjonalny struktur państwowych byłego ZSRR spowodował, iż jego spadkobiercy nie do końca byli w stanie przejąć odpowiedzialność w kontekście bezpieczeństwa nuklearnego czy ochrony środowiska. Istnieje uzasadniona obawa, że na terytorium Rosji znajduje się wiele bomb ekologicznych z opóźnionym zapalnikiem.

Rosja to kraj ogromnych kontrastów. Mało stolic na świecie w granicach administracyjnych miasta ma rafinerie ropy naftowej i jednocześnie park narodowy z rezerwatem rzadkich, dzikich zwierząt żyjących na wolności. Jednocześnie Moskwa jest soczewką skupiającą obraz całej Rosji w kontekście ochrony środowiska. Realizacja przykładowo zasady zrównoważonego rozwoju pozostaje aspektem jedynie teoretycznym. Niemniej pewne działania należy bez wątpienia inicjować. Unia Europejska wspierała działania Rosji w aspekcie prawodawstwa, zarówno wewnętrznego, jak i przystępowania do umów multilateralnych. Ochrona środowiska jest obszarem, gdzie bez międzynarodowej współpracy nie można osiągnąć zamierzonych efektów, podejmując działania tylko na poziomie narodowym. Kwestie zanieczyszczenia powietrza czy wody, wymienione we wspólnej strategii, nie są ograniczone przez granice państwowe wyznaczone przez człowieka. Razem z ochroną środowiska rozpatrywane były aspekty związane z ochroną zdrowia. Wymieniano przede wszystkim wzmocnienie zabezpieczenia zapobiegającego chorobom zakaźnym, wliczając w to wsparcie w programach szczepień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>