Zalecenia UNCTAD cz. II

Zakres przedmiotowy ofiarowanych preferencji został również bardzo ogólnie i jedynie w formie zalecenia określony przez UNCTAD. Określono głównie preferencje minimalne, jakie stosować powinny państwa stosujące GSP Jednocześnie oczywiście sugerowano stosowanie jak najbardziej znaczących preferencji. System GATT/WTO nie odniósł się w żadnym własnym uregulowaniu do wysokości preferencji ofiarowanych państwom rozwijającym przez państwa stosujące GSP Nigdy nie przeprowadził również jakichkolwiek własnych badań monitorujących stosowanie się krajów donatorów preferencji do wspomnianych zaleceń UNCTAD7.

W każdym razie nie wszystkich krajów rozwijających się. W decyzji dla określenia wszystkich państw stosowano rodzajnik określony. W miejscu tym w oryginale angielskim pojawia się (podobnie jak w wielu innych punktach decyzji Enabling Clause) określenie „developing countries” bez rodzajnika. Stanowiło to jednakże w kontekście umiejscowienia rodzajnika „the” w przypisie 3 decyzji Enabling Clause jedną z przyczyn roszczeń Indii odnośnie rozszerzenia preferencji specjalnych i bodźcowych GSP Wspólnot Europejskich na wszystkie państwa rozwijające się. Zob. European Communities – Condition Jor the Granting of Tariff Preferences to Developing Countries – Report of the Panel, WT/ /DS246/R, 1 December 2003 (określany dalej jako Report of the Panel), para 7.162. Omawiany raport panelu (2003 r.) w tym zakresie (zob. Report of the Panel, § 7.97) powoływał się na badania UNCTAD za lata 1971-1979.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>