Zjednoczona Europa w koncepcjach Jana Pawła II

Jan Paweł II, papież otwarty’ na świat, szczególną uwagę skupia na Europie. Sprzyja temu, co prawda dymamika wydarzeń europejskich towarzysząca pontyfikatowi, ale częstotliwość wystąpień papieskich na temat Europy i jej problemów, w tym procesów integracyjnych, jest mimo wszystko nieporównywalnie większa niż jego poprzedników43.

Papieskie wystąpienia, homilie, komentarze i encykliki, w których porusza on sprawy Europy, a także wcześniejsze wypowiedzi – pochodzące sprzed wyboru na Stolicę Piotrową – składają się na zamkniętą całość koncepcji, poglądów, a także nauczania papieża na temat Europy.

Punktem wejścia percepcji Europy przez Jana Pawła II jest teza, że korzenie i tożsamość europejska tkwią w chrześcijaństwie. Bez chrześcijaństwa tożsamości europejskiej zrozumieć nie można i w nim właśnie znajdują się wspólne korzenie z których wyrosła i dojrzała cywilizacja starego kontynentu, jego zdolność do konstruktywnej ekspansji także na inne kontynenty, jednym słowem wszystko to, co stanowa o jego chwale”44.

Papież głęboko wierzy, że ma to znaczenie także dla przyszłości Europy. Gdyby Europa wyrzekła się wartości chrześcijańskich, pozbawiłaby się znacznej części swych fundamentów, a koncepcja osoby ludzkiej zostałaby osłabiona brakiem bazy antropologicznej i duchowej. Dla Jana Pawła II historyczne kształtowanie się narodów europejskich rozwija się równolegle z ich ewangelizacją do tego stopnia, że granice Europy pokrywają się z zasięgiem chrystianizacji. Jej geograficzny zasięg to Europa ‘od Atlantyku do Uralu’ ”4h Ewangelizacja Europy nosi na sobie znamię podziału, skutki schizmy wschodniej (1054 r.), która doprowadziła do realnego podziału Europy na Wschód i Zachód. Symbolem tych dwóch tradycji chrześcijaństwa, „dwóch płuc” – jak je często określa papież – są patroni Europy: św. Benedykt, patriarcha Zachodu i święci Cyryl i Metody, „apostołowie narodów słowiańskich”. Równie szkodliwy dla jedności europejskiej uznaje papież podział Kościoła na Zachodzie, dokonany pod wpływem prądów reformacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>